document.write("
Greek
today
Sun Jun 24, 18

Ayiou Ioanni, Panayotis, Panagiotis, Panos, Panousos, Panagis, Panagos, Giotis, Yiotis, Panikos, Takis, Panagiota, Panayota, Yiota, Giota, Panagioula, Panagoula, Pani, Tota, Toula, Pegie, Pegy
www.namedays.gr

ATTENTION TO WEBMASTERS
At the eortologio script, change from http://www.eortologio.gr/.. to https://www.actus.gr/..
")