document.write("
Orthodox
Julian Calendar (old)
today 08/04
Orthodox Easter - Pascha, Anastasios, Tassos, Tasos, Anastasia, Tasia, Sia, Tatia, Tasa, Tesa, Tasoula, Tasso, Anestis, Lambros, Labrini, Paschalis, Paschalina, Stasinos, Stasini, Stasia, Stasa, Stasina
www.namedays.gr
")