ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ
σήμερα 22/10/2017 : Αβέρκιος, Αβερκία
αύριο 23/10/2017 : Ιάκωβος
--- τέλος ---