ORTHODOX NAMEDAYS
today 24/06/2018 : Ayiou Ioanni, Panayotis, Panagiotis, Panos, Panousos, Panagis, Panagos, Giotis, Yiotis, Panikos, Takis, Panagiota, Panayota, Yiota, Giota, Panagioula, Panagoula, Pani, Tota, Toula, Pegie, Pegy
tomorrow 25/06/2018 : Erotas, Phevronia
--- end ---