ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ
σήμερα 21/02/2019 : Ευσταθίου αρχιεπισκόπου Αντιοχείας (+360), Ζαχαρίου πατριάρχου Ιεροσολύμων, Ιωάννου Γ' πατριάρχου Κων/πόλεως (+577) του από Σχολαστικών, Γεωργίου επισκόπου Αμάστριος, Τιμοθέου του εν Συμβόλοις (+ θ΄αι.), Ανατολίου του εκ Ραϊθούς και Ανδρέου του εκ Μυτιλήνης, των Ιεροσολυμιτών
αύριο 22/02/2019 : Αθανάσιος όσιος ο Ομολογητής, Ανθούσα μάρτυς, Αριστος ή Αριστίων Αγιος, Βαραδάτης οσιος, Βλάσιος Επίσκοπος, Θαλάσσιος όσιος, Θεοκτίστη η δια Χριστόν Σαλή (Ρωσίδα), Λιμναίος όσιος, Συνετός μάρτυρας, Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης
--- τέλος ---