ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ
σήμερα 28/06/2017 : Γερμανός, Δόναγος, Μάγνος, Μακεδόνιος, Μωυσής, Ουλκιανός, Παππίας, Παύλος, Σέργιος, Σέρπος, Συμεών
αύριο 29/06/2017 : Κύριλλος, Απόστολος Παύλος, Απόστολος Πέτρος
--- τέλος ---