ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ
σήμερα 19/01/2017 : Αρσένιος Αρχιεπίσκοπος Κέρκυρας, Ευφρασία μάρτυς, Θεόδωρος ο δια Χριστόν Σαλός (Ρώσος), Κοσμάς όσιος, Μακάριος όσιος (Ρώσος), Μακάριος όσιος ο Αλεξανδρεύς, Μάρκος ο Ευγενικός    , Μελέτιος όσιος ο Ομολογητής
αύριο 20/01/2017 : Αγνή μάρτυς, Αννα μάρτυς , Βασιλείδης μάρτυρας, Βάσσος μάρτυρας, Ευθύμιος ο Μέγας, Ευθύμιος όσιος (Ρώσος), Ευσέβιος μάρτυρας, Ευτύχιος μάρτυρας, Ζαχαρίας Νεομάρτυρας Αρτας, Θύρσος μάρτυρας, Ιννάς μάρτυρας, Λαυρέντιος όσιος (Ρώσος), Λέων ο Μέγας βασιλεύς, Πέτρος ο μακάριος τελώνης, Πιννάς μάρτυρας, Ριμμάς μάρτυρας
--- τέλος ---