ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ
σήμερα 01/05/2019 : Erconwald, Αργυρή, Δονάτος, Ιάκωβος, Κλήμης, Μάξιμος
αύριο 02/05/2019 : Asaph, Ακάκιος, Αφρικανός, Βάτας, Γεράσιμος, Ιερεμίας, Ισιδώρα, Μαύρος, Μιχαήλ, Νικηφόρος, Πανάρετος, Παφνούτιος, Σάββας, Φιλόσοφος, Θωμά Αποστόλου (*)
--- τέλος ---