ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024
καλώς ήλθατε!!!

διαφήμιση τριτων-3rd party adverisment

Συναξαριστής
27  Αυγούστου

όνομα: ΛΥΜΠΕΡΗΣ (Λυμπέρης, Λιμπέρης, Λιμπέριος, Λιβέριος, Λιβέρης)

27_aug_liberius.jpg
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΙΒΕΡΙΟΣ ό Ομολογητής, Πάπας Ρώμης

Διαδέχτηκε στον επισκοπικό θρόνο της Ρώμης τον Πάπα Ιούλιο. Όπως αυτός έτσι και ό Αιθέριος, ήταν συνήγορος του Αθανασίου του Μεγάλου στους αγώνες, πού ό πρόμαχος εκείνος της ορθοδοξίας διεξήγαγε κατά του Αρειανισμού και υπέρ του 'Ορθοδόξου Συμβόλου. Ακόμα, ό Αιθέριος προστάτεψε τον Αρχιεπίσκοπο Κων/πολης Παύλο τον Α', όταν ό αυτοκράτορας Κωνστάντιος (337 μ.Χ.) επανειλημμένα καταδίωξε για την ορθόδοξη συμπεριφορά του.

Και όταν ό Πάπας Λιβέριος ήλθε την Κων/πολη και διαφώνησε στα εκκλησιαστικά ζητήματα με τον προστάτη του Αρειανισμού αυτοκράτορα Κωνστάντιο, αυτός τον εξόρισε στη Θεσσαλονίκη. Κατόπιν όμως επανήλθε στο θρόνο του, και ό θάνατος τον βρήκε να ποιμαίνει πάντοτε θεάρεστα την εκκλησία του.

Ο δε Σ. Εύστρατιάδης, για τον άγιο Αιθέριο, αναφέρει ότι ήταν "εκ των ορθοδόξων πάπων της Ρώμης, των πολεμησάντων τον Αρειανισμόν. Από του 352 επίσκοπος της Ρώμης, συνετέλεσε να καταλάβωσι τους οικείους θρόνους οι προς αυτόν καταφυγόντες Αλεξανδρείας Αθανάσιος και Παύλος ό όμολογητής· αλλ' ό Αρειανός αυτοκράτωρ Κωνστάντιος μετά τον θάνατον του αδελφού αυτού Κώνσταντος, μετεκάλεσεν αυτόν εις Κωνσταντινούπολη και προσεπάθησε να τον έλκυση εις την αϊρεσιν του Αρείου, και μη πεισθέντα έξώρισεν εις Θράκην (354) έπανήλθεν εις τον θρόνον τω 358, τη αξιώσει των χριστιανών της Ρώμης, και άπέθανεν εν ειρήνη τω 365 (κατ' άλλους το 366).
τέλος παράθεσης

Οροι Χρήσης του κόμβου μας  |  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  |  click here to find us on Facebook το γκρουπ μας στο FB

Copyright © www.eortologio.gr All Rights Reserved.


λέξεις για αποδελτίωση: εορτολόγιο, εορτολογιο, ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ, γιορτη, γιορτή, ΓΙΟΡΤΗ, εορτή, εορτη, ΕΟΡΤΗ, συναξαριστής, συναξαριστης, συναξάρι, συναξαρι, γιορτάζει, γιορταζει, γιορτεσ, γιορτέσ, ποιός γιορτάζει, πότε γιορτάζει, ποιος γιορταζει, ποτε γιορταζει, υπολογισμός, κινητές, γιορτές, κινητες, γιορτες, κινητή, γιορτή, κινητη, γιορτη, κινητών, γιορτών, κινητων, γιορτων, ονομαστική, ονομαστικές, ονομαστικη, ονομαστικες, ονομαστικών, ονομαστικων, Πάσχα, Πασχα, αργίες, αργιες, orthodox, greek namedays, name day, pote giortazo, pote giortazei