ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024
καλώς ήλθατε!!!

ονόματα που αρχίζουν από το γράμμα Θ

ΟνομαΗμ/νίαΜήναςεικοβίος
ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ (Θαλάσσιος, Θαλάσσης, Θαλασσία, Θάλασσα, Θαλασσινή, Θαλασσιος, Θαλασσης, Θαλασσια, Θαλασσα, Θαλασσινη)22Φεβρουαρίου  
ΘΑΛΕΙΑ (Θάλεια, Θαλεια)1Σεπτεμβρίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΘΑΛΗΣ (Θαλλός, Θαλλής, Θαλής, Θάλλεια, Θάλεια, Θάλλω, Θαλλος, Θαλλης, Θαλης, Θαλλεια, Θαλεια, Θαλλω)11Μαρτίου  
ΘΑΛΗΤΑΣ (Θάλητας, Θαλητας)0δεν γιορτάζει  
ΘΑΜΥΡΙΣ (Θαμυρίς, Θαμυρις)0δεν γιορτάζει  
ΘΑΡΥΠΟΣ (Θάρυπος, Θαρυπος)0δεν γιορτάζει  
ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ (Θαυμαστός, Θαυμαστή, Θαυμαστος, Θαυμαστη)24Απριλίου  
ΘΕΑΓΕΝΗΣ (Θεαγένης, Θεαγένιος, Θεαγενεία, Θεαγενία, Θεαγενης, Θεαγενιος, Θεαγενεια, Θεαγενια)7Νοεμβρίου  
ΘΕΑΝΩ (Θεανώ, Θεανω)1Σεπτεμβρίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΘΕΚΛΑ (Θέκλα, Θεκλα)24Σεπτεμβρίου  
ΘΕΛΜΑ (Θέλμα, Θέλημα, Θελμα, Θελημα)0δεν γιορτάζει  
ΘΕΛΞΙΩΠΗ (Θελξιώπη, Θελξιωπη)0δεν γιορτάζει  
ΘΕΜΕΛΙΟΣ (Θεμέλιος, Θεμέλη, Θεμελίνα, Θεμελιος, Θεμελη, Θεμελινα)7Νοεμβρίου  
ΘΕΜΙΣ (Θέμις, Θεμις)0δεν γιορτάζει  
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (1) (Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θέμις, Θέμιδα, Θεμιστοκλης, Θεμης, Θεμιστοκλεια, Θεμις, Θεμιδα)10Απριλίου  
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (2) (Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θέμις, Θέμιδα, Θεμιστοκλης, Θεμης, Θεμιστοκλεια, Θεμις, Θεμιδα)21Δεκεμβρίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΘΕΟΓΝΩΣΤΟΣ (Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνωσία, Θεογνώσιος, Θεογνωστος, Θεογνωστης, Θεογνωσια, Θεογνωσιος)19Μαίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΘΕΟΔΗΓΙΟΣ (Θεοδήγιος, Θεοδηγιος)0δεν γιορτάζει  
ΘΕΟΔΟΣΙΑ (Θεοδοσία, Θεοδόσω, Θεοδοσια, Θεοδοσω)29Μαίου  
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (1) (Θεοδόσιος, Θεοδόσης, Δόσιος, Δόσης, Θεοδοσιος, Θεοδοσης, Δοσιος, Δοσης)11Ιανουαρίου  
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (2) (Θεοδόσιος, Θεοδόσης, Δόσιος, Δόσης, Θεοδοσιος, Θεοδοσης, Δοσιος, Δοσης)17Ιανουαρίου  
ΘΕΟΔΟΤΗ (Θεόδοτος, Θεοδότης, Θεοδότη, Θεοδοτος, Θεοδοτης, Θεοδοτη)29Ιουλίου  
ΘΕΟΔΟΥΛΑ (Θεόδουλος, Θεοδούλιος, Θεοδούλης, Θεόδουλη, Θεοδουλία, Θεοδούλα, Θεοδούλη, Θεοδουλος, Θεοδουλιος, Θεοδουλης, Θεοδουλη, Θεοδουλια, Θεοδουλα)18Ιανουαρίου  
ΘΕΟΔΩΡΑ (1) (Θεοδώρα, Δώρα, Ντόρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Θεοδωρα, Δωρα, Ντορα, Θοδωρα, Δωρουλα)11Φεβρουαρίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's icon 
ΘΕΟΔΩΡΑ (2) (Θεοδώρα, Δώρα, Ντόρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Θεοδωρα, Δωρα, Ντορα, Θοδωρα, Δωρουλα)11Σεπτεμβρίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΘΕΟΔΩΡΑ (3) (Θεοδώρα, Δώρα, Ντόρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Θεοδωρα, Δωρα, Ντορα, Θοδωρα, Δωρουλα)11Σεπτεμβρίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's icon 
ΘΕΟΔΩΡΑ (4) (Θεοδώρα, Δώρα, Ντόρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Θεοδωρα, Δωρα, Ντορα, Θοδωρα, Δωρουλα)11Μαρτίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΘΕΟΔΩΡΟΣ (*) (1) (Θεόδωρος, Θεοδώρα, Δώρα, Ντόρα, Θοδώρα, Θόδωρος, Θοδωρής, Θοδωράκης, Θώδης, Θώδος, Δώρης, Θεοδωρος, Θεοδωρα, Δωρα, Ντορα, Θοδωρος, Θοδωρα, Θοδωρος, Θοδωρης, Θοδωρακης, Θωδης, Θωδος, Δωρης)23Μαρτίου  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2) (Θεόδωρος - Πολιούχος Μυτιλήνης, Θεοδώρα, Δώρα, Ντόρα, Θόδωρος, Θοδώρα, Θοδωρής, Θοδωράκης, Θώδης, Θώδος, Δώρης, Θεοδωρος - Πολιουχος Μυτιληνης, Θεοδωρα, Δωρα, Ντορα, Θοδωρος, Θοδωρα, Θοδωρος, Θοδωρης, Θοδωρακης, Θωδης, Θωδος, Δωρης)17Φεβρουαρίου  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ (3) (Θεόδωρος - Πολιούχος Κυθήρων, Θεοδώρα, Δώρα, Ντόρα, Θόδωρος, Θοδώρα, Θοδωρής, Θοδωράκης, Θώδης, Θώδος, Δώρης, Θεοδωρος - Πολιουχος Μυτιληνης, Θεοδωρα, Δωρα, Ντορα, Θοδωρος, Θοδωρα, Θοδωρος, Θοδωρης, Θοδωρακης, Θωδης, Θωδος, Δωρης)12Μαίου πατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΘΕΟΚΛΗΣ (Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλεια, Θεοκλης, Θεοκλεας, Θεοκλεια)14Σεπτεμβρίου  
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ (Θεόκλητος, Θεοκλητος)1Δεκεμβρίου  
ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ (Θεόκριτος, Θεοκριτος)0δεν γιορτάζει  
ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ (Θεοκτίστη, Θεοκτιστη9Νοεμβρίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ (Θεόκτιστος, Θεοκτιστος)19Μαίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΘΕΟΛΟΓΟΣ (Θεολόγος, Θεολόγης, Θολόγος, Θολόγης, Θολόης, Θεολογία, Θολογία, Θεολογος, Θεολογης, Θολογος, Θολογης, Θολοης, Θεολογια, Θολογια)8Μαίου  
ΘΕΟΝΥΜΦΗ (Θεονύμφη, Θεονυμφη)1Σεπτεμβρίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΘΕΟΞΕΝΙΟΣ (Θεοξένιος, Θεοξενιος)0δεν γιορτάζει  
ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΣ (Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη, Θεοπεμπτος, Θεοπεμπτη)5Ιανουαρίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (Θεοπίστη, Θεοπιστη)20Σεπτεμβρίου  
ΘΕΟΠΟΥΛΑ (Θεοπούλα, Θεόπη, Θεοπουλα, Θεοπη)6Ιανουαρίου  
ΘΕΟΠΡΕΠΙΟΣ (Θεοπρέπιος, Θεοπρεπής, Θεοπρεπία, Θεοπρεπή, Θεοπρεπιος, Θεοπρεπης, Θεοπρεπια, Θεοπρεπη)22Αυγούστου  
ΘΕΟΤΟΚΗΣ (Θεοτόκης, Θεοτοκία, Θεοτοκης, Θεοτοκια)15Αυγούστου  
ΘΕΟΦΑΝΗΣ (1) (Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανης, Φανης)6Ιανουαρίου  
ΘΕΟΦΑΝΗΣ (2) (Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Θεοφανης, Φανης, Θεοφανια)12Μαρτίου  
ΘΕΟΦΑΝΙΑ (Θεοφανία, Θεανώ (εθιμικά), Θένια, Φανή, Φένια, Θεοφανια, Θεανω (εθιμικα), Θενια, Φανη, Φενια)6Ιανουαρίου  
ΘΕΟΦΑΝΩ (Θεοφανώ, Θεοφανω)16Δεκεμβρίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΘΕΟΦΙΛΗ (Θεοφίλη, Θεοφιλίτσα, Φιλιώ, Θεοφιλη, Θεοφιλιτσα, Φιλιω)28Δεκεμβρίου  
ΘΕΟΦΙΛΟΣ (Θεόφιλος, Θεοφίλη, Θεοφίλης, Θεοφιλίτσα, Φιλιώ, Θεοφιλος, Θεοφιλη, Θεοφιλης, Θεοφιλιτσα, Φιλιω)8Ιουλίου  
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ (Θεόφραστος, Θεοφραστος)10Απριλίου  
ΘΕΟΦΡΟΝΙΑ (Θεοφρονία, Θεοφρονια)0δεν γιορτάζει  
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ (Θεοφύλακτος, Φυλακτός, Φυλαχτός, Θεοφύλακτη, Φυλακτή, Φυλαχτή, Φυλαχτούλα, Θεοφυλακτος, Φυλακτος, Φυλαχτος, Θεοφυλακτη, Φυλακτη, Φυλαχτη, Φυλαχτουλα)8Μαρτίου  
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (*) (1) (Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα, Θεοχαρης, Θεοχαρουλα, Χαρουλα)8Μαίου  
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (2) (Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα, Θεοχαρης, Θεοχαρουλα, Χαρουλα)20Αυγούστου  
ΘΕΡΑΠΩΝ (Θεράπων, Θεραπων)14Μαίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ (Θέρσιππος, Θερσιππος)0δεν γιορτάζει  
ΘΕΡΣΙΤΗΣ (Θερσίτης, Θερσιτης)0δεν γιορτάζει  
ΘΕΣΙΟΣ (Θέσιος, Θεσιος)0δεν γιορτάζει  
ΘΕΣΠΕΣΙΟΣ (Θεσπέσιος, Θεσπέσης, Θεσπέσια, Θεσπεσιος, Θεσπεσης, Θεσπεσια)1Ιουνίου  
ΘΕΣΠΙΣ (Θέσπις, Θεσπις)0δεν γιορτάζει  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Θεσσαλονίκη, Σαλόνικος, Θεσσαλονικη, Σαλονικος)7Νοεμβρίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΘΕΤΙΣ (Θέτις, Θετις)0δεν γιορτάζει  
ΘΕΥΔΙΟΣ (Θεύδιος, Θευδιος)0δεν γιορτάζει  
ΘΕΩΝ (Θέων, Θεων)0δεν γιορτάζει  
ΘΕΩΝΗ (Θεωνάς, Θεώνη, Θεωνίτσα, Θεωνας, Θεωνη, Θεωνιτσα)5Ιανουαρίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΘΗΒΑΪΣ (Θηβαϊς, Θηβαίς, Θηβαις)0δεν γιορτάζει  
ΘΗΡΕΣΙΑ (Θηρεσία, Θηρεσια)1Οκτωβρίου  
ΘΗΡΙΑΜΕΝΗΣ (Θηριαμένης, Θηριαμενης)0δεν γιορτάζει  
ΘΗΣΕΑΣ (Θησέας, Θησεύς, Θησεας, Θησευς)10Απριλίου  
ΘΟΗ (Θόη, Θοη)0δεν γιορτάζει  
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ (Θουκυδίδης, Θουκιδίδης, Θουκυδιδης, Θουκιδιδης)0δεν γιορτάζει  
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ (Θρασύβουλος, Θρασυβουλος)0δεν γιορτάζει  
ΘΡΑΣΥΛΛΟΣ (Θρασύλλος, Θρασυλλος)0δεν γιορτάζει  
ΘΡΑΣΥΜΑΧΟΣ (Θρασύμαχος, Θρασυμαχος)0δεν γιορτάζει  
ΘΥΕΣΤΗΣ (Θυέστης, Θυεστης)0δεν γιορτάζει  
ΘΥΙΑ (Θυία, Θυια)0δεν γιορτάζει  
ΘΥΜΟΧΑΡΗΣ (Θυμοχάρης, Θυμοχαρης)0δεν γιορτάζει  
ΘΥΡΣΗ (Θύρσος, Θύρσης, Θύρσα, Θύρση, Θυρσος, Θυρσης, Θυρσα, Θυρση)20Ιανουαρίου  
ΘΥΩΝΗ (Θυώνη, Θυωνη)0δεν γιορτάζει  
ΘΩΜΑΙΣ (Θωμαΐς, Θωμαΐδα, Θωμαή, Θωμαϊς, Θωμαϊδα, Θωμαη)14Απριλίου  
ΘΩΜΑΣ (*) (2) (Θωμάς, Θωμαή, Τόμας, Θωμας, Θωμαη, Τομας)12Μαίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio
ΘΩΜΑΣ (1) (Θωμάς, Θωμαή, Τόμας, Θωμας, Θωμαη, Τομας)6Οκτωβρίουπατήστε για την αγιογραφία του Αγίου - click for the saint's iconπατήστε για την αγιογραφία και τον βίο του Αγίου - click for the saint's icon and bio

σύνολο 82


Οροι Χρήσης του κόμβου μας  |  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  |  click here to find us on Facebook το γκρουπ μας στο FB

Copyright © www.eortologio.gr All Rights Reserved.


λέξεις για αποδελτίωση: εορτολόγιο, εορτολογιο, ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ, γιορτη, γιορτή, ΓΙΟΡΤΗ, εορτή, εορτη, ΕΟΡΤΗ, συναξαριστής, συναξαριστης, συναξάρι, συναξαρι, γιορτάζει, γιορταζει, γιορτεσ, γιορτέσ, ποιός γιορτάζει, πότε γιορτάζει, ποιος γιορταζει, ποτε γιορταζει, υπολογισμός, κινητές, γιορτές, κινητες, γιορτες, κινητή, γιορτή, κινητη, γιορτη, κινητών, γιορτών, κινητων, γιορτων, ονομαστική, ονομαστικές, ονομαστικη, ονομαστικες, ονομαστικών, ονομαστικων, Πάσχα, Πασχα, αργίες, αργιες, orthodox, greek namedays, name day, pote giortazo, pote giortazei